5. Workshop Amsterdam 2013

Mittler, Verflechtung, Netzwerke: Deutschland und die Niederlande im 20. Jahrhundert

26-27 september 2013, Duitsland Instituut Amsterdam
 De vijfde workshop van de WDNG in Amsterdam in september 2013 stelde zich ten doel de hoogte- en dieptepunten van de Duits-Nederlandse geschiedenis opnieuw te bekijken met aandacht voor dragers en mechanismen op en onder het politieke en diplomatieke niveau. Centraal stond daarbij het concept Mittler dat keynote speaker Nicole Colin theoretisch toelichtte. In de anderhalve dag die daarop volgde passeerden vele praktische voorbeelden van vervlechting en Mittler tussen Nederland en Duitsland de revue, onder andere op het gebied van economische betrekkingen, kolonialisme en de tijd na de Koude Oorlog. In een postersessie kregen ook beginnende onderzoekers de kans hun projecten over Duits-Nederlandse betrekkingen te presenteren.

Programma

Conferentieverslag – Kristian Mennen hat auf HSozuKult, dem wichtigsten Internetportal für Geisteswissenschaften in Deutschland, einen Tagungsbericht über den 5. Workshop des ADNG/WDNG verfasst:

Nieuwsbericht – Ilse Raaijmakers hat auf historici.nl einen pointierten Bericht über unseren Worshop verfasst, nachzulesen unter:

 

2. Workshop Maastricht 2010

„Grensgevallen in de 20ste eeuw
Herinnering en transfer tussen Duitsland en Nederland“
Maastricht, 11 und 12 November 2010

De tweede workshop sprak de onderwerpen grensregio’s en Duits/Nederlandse herinneringsgeschiedenis aan en bood aan vooral promovendi aan Nederlandse universiteiten een platform. Voor de eerste keer werd het concept om met Nederlands, Duits en Engels als actieve talen te werken succesvol in de praktijk omgezet.

Programm