Grensoverschrijdende migratie in kaart | Grenzüberschreitende Migration im Überblick


Grensoverschrijdende migratie in kaart

Migranten die de grens tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland overtrokken, hebben veel sporen nagelaten in archieven en musea. De overgeleverde bronnen en hun vindplaatsen zijn nu systematisch beschreven in de nieuwe publicatie Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. Het boek met aanwijzingen voor grensoverschrijdend onderzoek wordt op zaterdag 6 april gepresenteerd.

Het boek bundelt negen opstellen van Duitse en Nederlandse historici. Zij belichten de migratiegeschiedenis vanuit verschillende thematische en regionale invalshoeken. Concrete voorbeelden, met tips over de daar aanwezige archieven, komen uit de drie Noord-Nederlandse provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en het Weser Ems gebied (Emsland, Ostfriesland, Oldenburg). Zo wordt het verhaal van Jurren Rust opgetekend, die in 1852 zijn geboortestreek Ostfriesland verliet. Hij trouwde een Groningse en werd wagenmaker in de gelijknamige stad. Ook wordt verhaald over Nederlandse (dwang)arbeiders die in de Tweede Wereldoorlog in het Weser Ems gebied werkten. Deze voorbeelden bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan met grensoverschrijdende migratiegeschiedenis.

Redacteuren dr. Marijn Molema (Fryske Akademy) en dr. Meindert Schroor (Waddenacademie) presenteren de bundel tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) op 6 april 2019 om 13.30 uur in ‘De Vredehorst’, Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen. Zowel Duitse als Nederlandse historici, die bijgedragen hebben aan de publicatie, zullen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen.

Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland verschijnt zowel in print als online. De online versie is open access beschikbaar dankzij FID Benelux – OA Publications, een service van de Universiteitsbibliothek Münster.

De publicatie is gratis te downloaden via deze link: http://go.wwu.de/vu733


Grenzüberschreitende Migration im Überblick

Migranten, die die Grenze zwischen den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland überquerten, haben viele Spuren in Archiven und Museen hinterlassen. Die überlieferten Quellen und ihre Fundorte werden nun in der neuen Publikation Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den nördlichen Niederlanden systematisch beschrieben. Das Buch mit Hinweisen für die grenzüberschreitende Forschung wird am Samstag, dem 6. April, vorgestellt.

Das Buch umfasst neun Aufsätze deutscher und niederländischer Historiker. Sie untersuchen die Migrationsgeschichte aus verschiedenen thematischen und regionalen Perspektiven. Konkrete Beispiele mit Tipps zu den dort vorhandenen Archiven stammen aus den drei Provinzen im Norden der Niederlande (Friesland, Groningen und Drente) und dem Weser-Ems-Gebiet (Emsland, Ostfriesland, Oldenburg). So wird die Geschichte von Jurren Rust festgehalten, der 1852 seine Heimat Ostfriesland verließ. Er verheiratete sich in Groningen und wurde Stellmacher in der gleichnamigen Stadt. Auch erzählt das Buch von niederländischen (Zwangs)Arbeitern, die während des Zweiten Weltkriegs im Weser-Ems-Gebiet arbeiteten. Diese Beispiele bieten Anregungen für weiterführende Projekte im Bereich der grenzüberschreitenden Migrationsgeschichte.

Die Herausgeber Dr. Marijn Molema (Fryske Akademy) und Dr. Meindert Schroor (Wattenakademie) präsentieren den Sammelband am 6. April 2019 um 13.30 Uhr auf einer Sitzung der Niederländischen Genealogischen Gesellschaft (NGV) in ‘De Vredehorst’, Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen. Sowohl deutsche als auch niederländische Historiker, die an der Veröffentlichung mitgewirkt haben, werden anwesend sein, um Fragen zu beantworten.

Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den nördlichen Niederlanden erscheint sowohl in gedruckter Form als auch online. Die Online-Ausgabe wird Open Access bereitgestellt durch FID Benelux – OA Publications, einen Service der Universitäts- und Landesbibliothek Münster.

Die Publikation steht über folgenden Kurzlink als Gratis-Download zur Verfügung: http://go.wwu.de/vu733Diesen Blogbeitrag zitieren
fidbenelux (2019, 3. April). Grensoverschrijdende migratie in kaart | Grenzüberschreitende Migration im Überblick. ADNG-WDNG. Abgerufen am 24. Juni 2024, von https://doi.org/10.58079/amee

Ein Gedanke zu „Grensoverschrijdende migratie in kaart | Grenzüberschreitende Migration im Überblick

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.