Promotie Barbara Beckers over Herinneringsculturen van de Tweede Wereldoorlog

Onze collega Barbara Beckers zal aanstaande donderdag om 14.00 uur in de aula van de Universiteit Maastricht haar proefschrift met de titel “De oorlog, de grens en de herinnering. Herinneringsculturen van de Tweede Wereldoorlog in Roermond en omstreken” verdedigen.

Wij wensen haar veel succes!

Zie verder: http://fasos.maastrichtuniversity.nl/weekly/phd-defence-barbara-beckers-on-14-february