Historicidagen 2019 in Groningen

[deutsche Version siehe unten]

Globalisering in het klein: WDNG-sessie(s) tijdens de Historicidagen 2019

In samenwerking met Arnoud-Jan Bijsterveld (Universiteit Tilburg) en Marijn Molema (Fryske Akademy) organiseert de Werkgroep Duits Nederlandse Geschiedenis (WDNG-ADNG) tijdens de Historicidagen in Groningen een panelsessie met als thema “Inclusiviteit, Globalisering en de Regio” in de geschiedwetenschap. Centraal staat de vraag of de regio “slechts” een voorbeeld of casestudie is in de grote geschiedverhalen, of dat de regio een microkosmos is met een eigen geschiedenis. De uit verschillende disciplines afkomstige sprekers zullen in hun papers verschillende perspectieven op de regio en regionale geschiedenis uitlichten – variërend van de regio in de geschiedenis van Infrastructuur en in specifieke casestudies tot de rol van de regio in Stadsgeschiedenis.

Globalisering in het klein is een tweeluik. Eerst vindt op vrijdag 23 augustus een sessie plaats over de lokale en regionale geschiedenis; op zaterdag 24 augustus wordt vervolgens uitgebreid aandacht besteed aan de regio in de context van globalisering. We verheugen ons op een interessante discussie tijdens de WDNG- tweedaagse op 23 en 24 augustus in Groningen!

Globalisering in het klein: Der ADNG auf den Historicidagen 2019

In Zusammenarbeit mit Arnoud-Jan Bijsterveld (Tilburg University) und Marijn Molema (Fryske Akademy) organisiert unser Arbeitskreis eine Sektion bei den kommenden Historicidagen. Wir gehen der Verbindung von Inklusion, Globalisierung und Region in der Geschichtswissenschaft nach und fragen: Die Region – Fallbeispiel für die große Meistererzählung oder Mikrokosmos mit einer eigenen Geschichte? Dazu wollen wir verschiedene Perspektive auf die Region zusammenbringen – von der Geschichte der Infrastruktur über Fallstudien bis zur Stadtgeschichte.

Wir sind Teil einer Doppel-Sektion, zusammen mit dem Panel Globalisering in het klein I. Naar een nieuwe lokale en regionale geschiedenis, das unsere Kolleg*innen am Freitag, den 23. August organisieren. Am 24. August werden wir anschließend den Blick auf die Region auch im Spannungsfeld zwischen lokal und global werfen. Wir freuen uns auf interessante Diskussionen am 23. und 24. August in Groningen!

Het voorlopige programma/ vorläufiges Programm:

Vrijdag 23 augustus, 14:00-15:30u: Globalisering in het klein I. Naar een nieuwe lokale en regionale geschiedenis

Zaterdag 24 augustus, 9:00-10:30u: Globalisering in het klein II. The region – case study or microcosm?

Moderator: Dr. Marijn Molema (Leeuwarden)
Dr. Lina Schröder (Würzburg): The historical research of infrastructure doesn’t know any boundary
Prof. Caspar Ehlers (Frankfurt a. M.): Inclusion of space and exclusion of people? Ecclesiastical and secular rule in its regional contexts
Dr. Korrie Melis (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): Regions and villages as case studies: to understand social, economic, political and cultural changes
Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld (Tilburg): Commentaar

Meer informatie over de Historicidagen is hier te vinden / Mehr Informationen gibt es hier:
https://historicidagen.nl/

Logo Historicidagen 2019 Groningen